Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet | Έναρξη: 1η Μαρτίου 2023