Δια Βίου Μάθηση

ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ
Είστε μοναδικοί, γίνετε περιζήτητοι!

 

Τα προγράμματα κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το εύρος των διεθνών συνεργασιών των στελεχών του ΟΠΑ έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα εξωστρέφειας, πρωτοπορίας, και επιμονής στην αριστεία. Στην περίπτωση του ΚΕΔΙΒΙΜ, η κουλτούρα αυτή έχει οδηγήσει σε προγράμματα υψηλής στάθμης, που λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα εντάσσονται στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • Επιχειρηματικότητα
 • Κατάρτιση Εκπαιδευτών
 • Management & Στρατηγική
 • Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
 • Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων 
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας
 • Χρηματοοικονομικά & Λογιστική

Τα προγράμματα προσφέρονται με τις ακόλουθες μεθόδους εκπαίδευσης:

 1. Σύγχρονη δια ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα,
 2. Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με σύνδεση μέσω υπολογιστή (live streaming),
 3. Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (eLearning) και
 4. Μικτή (blended) μέθοδος, που συνδυάζει τις ανωτέρω.

Δες όλα τα Προγράμματα!