Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ώστε να κατέχουν ένα σημαντικό εφόδιο ως επαγγελματίες και επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Η εξαιρετική φήμη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού, του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ διαθέτουν:

1) Διεθνή Αναγνώριση που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του ΟΠΑ σε λίστες κατάταξης, όπως Times Higher Education, QS, Shanghai (Academic Ranking of World Universities) και Eduniversal αλλά και στην εξέλιξη των αποφοίτων στη διεθνή αγορά εργασίας.

2) Πιστοποιημένη Ποιότητα Σπουδών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών στη διδασκαλία και στη σύνδεσή της τόσο με σύγχρονο ερευνητικό έργο όσο και με τις ανάγκες της αγοράς.

3) Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω των υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και των δομών υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.