Ευχές από τις Πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών