ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδέει την κοινωνία με τις τρέχουσες και πιο επίκαιρες εξελίξεις και συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα.  Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μας, αποτέλεσμα της επιτυχούς δουλειάς που συντελείται τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Προσφέρουμε στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί σημαντικό εφόδιό τους στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Η εξαιρετική φήμη μας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού, του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα

 

 

Δια Βίου Μάθηση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1/4.1.2018 τ. Β’ ιδρύθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου μάθησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος. Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ προσφέρει δια ζώσης και eLearning εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες