ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η δομή Δ.Α.ΣΤΑ. είναι δίπλα στους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ με πληθώρα υπηρεσιών. Διαρθρώνεται σε τρεις μονάδες:

  • Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  • Μονάδα ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

 

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου οικονομικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αφουγκράζεται τις τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας ως προς τις νέες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται στις θέσεις απασχόλησης και αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, ώστε να ενημερώνει έγκυρα και αξιόπιστα τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας και υποστήριξης των αποφοίτων για την είσοδο ή/και επανατοποθέτηση τους, προσφέρει προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις σταδιοδρομίας (ετήσιες Ημέρες Καριέρας).

Παράλληλα, διοργανώνει κύκλους εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικαιροποιήσουν γνώσεις και να ενημερωθούν για νέες δεξιότητες που επιζητά το σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Επίσης, δημοσιεύει αγγελίες απασχόλησης - πολλές αποκλειστικές για το κοινό του ΟΠΑ - τις οποίες και γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί.

Τέλος, το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές με βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του αποφοίτου και τις διαθέσιμες επιλογές εντός και εκτός Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης: https://www.aueb.gr/el/career

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.)

Αποστολή της ΜοΚΕ του ΟΠΑ είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής κουλτούρας, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και προθέσεων και η υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ που θέλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης.

Η ΜοΚΕ υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, στήριξης της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια, διασύνδεσης με νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των οποίων παρέχει πλήθος υπηρεσιών σε φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διοργάνωση του Ετήσιου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του Ο.Π.Α, όπου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μετασχηματισμού των επιχειρηματικών ιδεών των συμμετεχόντων σε βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις. Μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας επιτάχυνσης που περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από έμπειρους μέντορες, οι ομάδες που συμμετέχουν συντάσσουν επιχειρηματικά σχέδια και παρουσιάζουν ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις σε επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου. Οι ομάδες που βραβεύονται υποστηρίζονται με χρηματικό έπαθλο προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο στην αγορά.
  • Διοργάνωση της εκδήλωσης Ημέρα Καριέρας Start-up, στο πλαίσιο της οποίας παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και γίνεται διασύνδεση με νεοφυείς επιχειρήσεις.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Διασύνδεση με άλλους φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
  • Πρόσβαση στο κέντρο γνώσης της ΜοΚΕ που περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως οδηγό ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, εργαλείο χρηματοοικονομικών αναλύσεων για επιχειρηματικά σχέδια, εκπαιδευτικό υλικό και μελέτες περίπτωσης από την ελληνική πραγματικότητα.
  • Λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΜοΚΕ: https://www.aueb.gr/el/mke

 

Μονάδα ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ – ACEin φιλοξενεί και υποστηρίζει νέα και ήδη υπάρχοντα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, συστηματική καθοδήγηση (coaching), συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring), εξειδικευμένα σεμινάρια (όπως για παράδειγμα digital marketing, νομικές συμβουλές και άλλα) και αξιολόγηση της προόδου τους.

Διοργανώνει δράσεις προσέλκυσης, κινητοποίησης και εκπαίδευσης των επιχειρηματικών σχημάτων διοργανώνοντας  εντατικά διήμερα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένα σεμινάρια και ομιλίες σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξη, εκδηλώσεις δικτύωσης με στόχο τον σχηματισμό ομάδων, το θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας για μαθητές λυκείου και τον Δια-Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation.

Τέλος, τo Κέντρο ACEin έχει την επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την οργάνωση προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας σε συνεργασία με εταιρίες και οργανισμούς. Πρόκειται για προγράμματα σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν διάρκεια περίπου έξι μηνών και απευθύνονται σε νέους επιστήμονες/ερευνητές και εταιρίες που είναι ανοικτές σε νέες καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες. Στόχος είναι η εξεύρεση, ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων που προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες και συστήματα προστιθέμενης αξίας σε συγκεκριμένο οργανισμό/ κλάδο και συντελούν σε ψηφιακές συνέργειες στο επιχειρηματικό οικοσύστημα μεταξύ νέων ομάδων και εταιριών που είναι ανοικτές στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ACEin: https://acein.aueb.gr/.