ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΚΠ)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι μία δημόσια βιβλιοθήκη, ανοικτή στο ευρύ κοινό. Αποστολή της είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική της συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

 

Οι απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα έχουν τη δυνατότητα:

  • να επισκεφθούν τους χώρους της (Αναγνωστήρια, Τμήμα Βιβλίων Έρευνας, Τμήμα Περιοδικών, Κέντρα Τεκμηρίωσης) για επιτόπια μελέτη,
  • να αναζητήσουν βιβλιογραφία και αρθρογραφία  από τον βιβλιογραφικό κατάλογο   OPAC,  τις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων  αλλά και από πηγές ανοικτής πρόσβασης από τους Η/Υ που διατίθενται γι αυτό το σκοπό,
  • να φωτοτυπήσουν και να σκανάρουν υλικό από τις έντυπες συλλογές της  στα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται εντός της ΒΚΠ,  
  • να παρακολουθήσουν  τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση των πληροφοριακών πηγών και των υπηρεσιών της και να συμμετέχουν στις δράσεις της

 

Όλοι οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις συλλογές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, να απευθυνθούν στο καταρτισμένο προσωπικό της για καθοδήγηση, καθώς και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προορίζονται για άτομα με προβλήματα όρασης ή έχουν κινητικά προβλήματα.

 

Οι απόφοιτοι δεν έχουν δικαίωμα:

  • να δανεισθούν βιβλία από τις έντυπες συλλογές της (υπηρεσία δανεισμού),
  • να δανεισθούν βιβλία από άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες (υπηρεσία διαδανεισμού),
  • να χρησιμοποιούν τα συγγράμματα «Σύντομου δανεισμού» και «Διευρυμένου δανεισμού» που προορίζονται για τους φοιτητές του ΟΠΑ,
  • να χρησιμοποιούν την ψηφιακή βιβλιοθήκη εξ αποστάσεως καθώς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN),
  • να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Wi-Fi εντός της Βιβλιοθήκης. Πρόσβαση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο προσφέρεται από Η/Υ που διατίθενται για το κοινό.

 

Ιστοσελίδα: https://www.aueb.gr/el/library

Πληροφορίες: Τοποθεσία, Ωράριο Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας