ΣΥΛΛΟΓΟΙ ALUMNI

Με πρωτοβουλία Τμημάτων, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ή και αποφοίτων έχουν ήδη συσταθεί οι ακόλουθοι σύλλογοι alumni:

 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΕΕ)

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου έχει παίξει ο Σύλλογος Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό την προώθηση του Πανεπιστημίου στο ευρύτερο περιβάλλον της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της Ελλάδας. Από τον Ιανουάριο του 2010 η Ένωση Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) επαναλειτουργεί με νέο καταστατικό και στόχο να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της παλιότερης και νεότερης γενιάς αποφοίτων του ΟΠΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (DMST Alumni) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα μέλη του. Βασικός του στόχος είναι η συνεχής οργάνωση και διαχείριση της αλληλοϋποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΤ από την ημέρα εγγραφής τους, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα-οικογένεια που θα εργάζεται, ώστε ο παλιός θα βοηθά τον νεότερο και ο νέος τον παλαιότερο. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ικανοτήτων, τεχνικών και τεχνολογιών.

Όραμα του Συλλόγου είναι η δημιουργία αίσθησης ισχυρής κοινής ταυτότητας μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας του ΔΕΤ. Επίσης, έχει να επιδείξει αρκετές δραστηριότητες, καθώς συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Προκειμένου να υποστηριχθεί ο αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων που συνεχίζει είτε σπουδές, είτε καριέρα στο εξωτερικό, έχει δημιουργηθεί «παράρτημα» του οργανισμού στην Αγγλία που εξυπηρετεί όσους διαμένουν στο εξωτερικό και ενημερώνει όσους μένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ ATHENS MBA

Ο Σύλλογος φοιτητών-αποφοίτων του Προγράμματος AthensMBA δημιουργήθηκε το 2000, με σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών παρελθόντων ετών, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Σύλλογος παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και συμμετέχει δημιουργικά σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η έκδοση των Newsletters συνοψίζει τις δραστηριότητες αυτές. Επίσης, ο Σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, όπως κοπή πίτας κ.ά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ EXECUTIVE MBA

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive MBA ιδρύθηκε το 2001 και σκοπό του έχει την επανένωση, την κοινωνική συνεύρεση, την επιστημονική ενημέρωση και την επαγγελματική στήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών του. Ο συγκεκριμένος Σύλλογος αποφοίτων προσπαθεί να ενώσει όλο τον κόσμο του Executive MBA, απόφοιτους, φοιτητές και καθηγητές, κάτω από ένα κοινό όραμα. Το όραμα είναι να δημιουργηθεί μία σταθερή σχέση ζωής, πνευματική και συναισθηματική, μεταξύ των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Executive MBA και να παρέχεται στήριξη και ανάπτυξη στους Απόφοιτους, το Πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο, αλλά και στην ίδια την Κοινωνία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ MBA INTERNATIONAL

Ο Σύλλογος φοιτητών-αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA International (I-MBA Alumni) δημιουργήθηκε το 2002. Επιδιώκει τη διαρκή αύξηση του αριθμού των μελών του και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων του με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το Πανεπιστήμιο.

Το όραμα του συλλόγου I-MBA Alumni είναι να δημιουργήσει την αίσθηση της ταυτότητας και της ενότητας στους απόφοιτους και στους μελλοντικούς απόφοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Ο Σύλλογος αυτός στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία ενός ισχυρού .brand name. στην Ένωση Αποφοίτων που θα συνεργάζεται στενά με το Πρόγραμμα μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου ενδιαφέροντος και θα αποτελείται από άτομα που είναι πρόθυμα να συμμετέχουν, να παρέχουν βοήθεια και γενικότερα, να συμβάλλουν στις δραστηριότητες της Ένωσης. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του, ο σύλλογος έχει διαχωρίσει τα πεδία του ενδιαφέροντός του σε αυτά που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα, θέματα καριέρας, τεχνολογιών, μάρκετινγκ, δημοσιεύσεις και θέματα κοινωνικών εκδηλώσεων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος αποφοίτων του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - HR Society - δημιουργήθηκε το 2005 κατόπιν πρωτοβουλίας των πρώτων αποφοίτων πλήρους και μερικής φοίτησης του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογος την παρούσα στιγμή αριθμεί 131 μέλη. Το όραμα του Συλλόγου Αποφοίτων HR Society είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει την αίσθηση της ταυτότητας και της ενότητας των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, μέσω της διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ αυτών, του Πανεπιστημίου, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών του Συλλόγου, η προάσπιση και διεκδίκηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους. Ακόμη, στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών των μελών του Συλλόγου στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού του έργου και για την προαγωγή και καλλιέργεια της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας και επιστημονικής δυνατότητάς τους. Τέλος, σκοπός του Συλλόγου είναι η διοργάνωση κάθε εκδήλωσης (εορταστικής κ.λπ.) που έχει σχέση με την ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών. Η Αποστολή του Συλλόγου συνίσταται στη διαμόρφωση και τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, στη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση κάθε θέματος σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου, στη συνεργασία του Συλλόγου με τους αντίστοιχους Συλλόγους πτυχιούχων, στη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην πραγματοποίηση μελετών, εκδόσεων και ερευνών σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και στη συνεργασία με φυσικά πρόσωπα και άλλα σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ο Σύλλογος αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της πρώτης σειράς αποφοίτων του, τον Φεβρουάριο του 2006.

Οι στόχοι του Συλλόγου είναι η προβολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και η προώθησή του στην αγορά εργασίας, η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του στην επαγγελματική τους πορεία, η ανάπτυξη σχέσεων με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η δημιουργία μιας δυναμικής "κοινότητας" μεταξύ φοιτητών και αποφοίτων.

Στο παραπάνω πλαίσιο κινούνται και οι δραστηριότητες του Συλλόγου για την καλλιέργεια της μόνιμης και διαρκούς επαφής των μελών του με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους για τις εκάστοτε εξελίξεις στο χώρο της πρακτικής και της θεωρίας της Οικονομικής Επιστήμης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΠΑ "AUEB STUDENTS' INVESTMENT & FINANCE CLUB"

Ο Σύλλογος "AUEB Students' Investment & Finance Club" ιδρύθηκε στις αρχές του 2013 από 22 φοιτητές και απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να αποτελέσει ορόσημο για τους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερα, αλλά και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, γύρω από τα πεδία των Χρηματοοικονομικών, των Επενδύσεων και της Συμβουλευτικής. Αποτελεί έναν μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο με κοινωνικό χαρακτήρα και έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.auebsifc.gr/ ή μέσω mail στο auebsfic@gmail.com.